Skip to main content

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
U mag verwachten dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht neem die van een therapeut kan worden verwacht. Als uw behandelaar ben ik niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door u.

Afzeggen van therapie
Het kan gebeuren dat u af moet zeggen voor uw therapiesessie. Dit kan tot 24 uur voor uw afspraak. Afzeggingen hierna worden in rekening gebracht.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de behandeling en we komen er samen niet uit, dan is er via de NFG, mijn beroepsvereniging, een klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Hier kunt u lezen hoe dit werkt.

Overmacht
In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van mij als therapeut zal er worden gestreefd naar vervanging door een derde. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling.

Toestemming
Als uw behandelaar leg ik uw persoonsgegevens vast en gebruik ik deze. Dit zal alleen gebeuren met uw expliciete toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken. Hiervoor verwijs ik u naar mijn privacy verklaring.