Skip to main content

Aanbod

Kennismaking en verkenning van de hulpvraag
Je bent altijd welkom om kennis te komen maken. Het is bij therapie van belang dat je je veilig kunt voelen bij mij als therapeut. We verkennen in het gesprek jouw hulpvraag en of je met je vraag bij mij op de juiste plek bent. Dit gesprek duurt meestal ca. 45 minuten. Een kennismakingsgesprek kost €50.

Intake
Als we besluiten met elkaar aan de slag te gaan, doen we vervolgens tijdens de eerste sessie een intake, waarin we samen verder in kaart brengen wat je voorgeschiedenis is, wat er bij je speelt en waar je behoefte precies ligt. Als dit helder is bepaal jij welk traject voor jou het beste voelt; uiteraard kan ik je daarbij helpen. De kosten voor een intake zijn gelijk aan een sessie (zie hieronder).

Pakketprijs
Op basis van de intake kun je een standaard traject van 6 therapeutische sessies (van max 75 min) afnemen. In deze sessies werken we aan de punten die op dit moment in je leven belangrijk zijn. De kosten van het standaard traject zijn 6 x €95 = €570. Aan het eind van deze sessie blikken we terug op je proces.

Omdat ik het bij therapie erg belangrijk vind dat we jouw pad volgen, kun je op ieder moment tussentijds besluiten te stoppen wanneer je iets anders blijkt nodig te hebben. Je betaalt dan per afgenomen sessie de prijs voor een losse sessie. Een losse therapeutische sessie kost €97,50.

Mocht je behoefte hebben aan verdere begeleiding, dan kun je wederom besluiten een pakket af te nemen of op basis van individuele sessies verder te werken.

Vergoedingen
Ik ben lid van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG). Als je aanvullend bent verzekerd, kun je mogelijk (een deel van) de kosten vergoed krijgen. Een overzicht van de verzekeraars vind je hier.

Financiële draagkracht
Graag wil ik dat therapie toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met weinig financiële draagkracht. Als dat voor jou geldt, neem dan contact met me op, dan onderzoeken we samen wat er mogelijk is.

Annuleren
Het kan voorkomen dat je door omstandigheden een afspraak moet afzeggen. Dat kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het bedrag in rekening gebracht. Neem in geval van overmacht contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Bereikbaarheid voor mensen met een beperking
Wanneer je slecht ter been bent, neem dan contact met me op. Zo nodig zoek ik een ruimte die makkelijk(er) toegankelijk is.